Sprawnie działająca instalacja wentylacyjna to aktualnie niezbędne wyposażenie wszystkich budynków. Każdy obiekt budowlany musi być w nią wyposażony. Od jej sprawności jej działania może zależeć zdrowie i komfort użytkowników budynku.

Brak systemu wentylacji może powodować ciągłe uczucie przemęczenia, senności i bóle głowy. Dobrze zrobiona instalacja doprowadza do budynku odpowiednie ilości świeżego, przefiltrowanego powietrza usuwając tym samym wiglotne zanieczyszczone.

Można rozróżnić następujące rodzaje wentylacji:

  • wentylacja grawitacyjna
  • wentylacja hybrydowa
  • wentylacja nawiewno-wywiewna
  • z rekuperacją